sima.cat SIMA sl
Productes JOB
 
 PETPET   CercarCercar   Llista de MembresLlista de Membres   Grups d'UsuarisGrups d'Usuaris   Registrar-seRegistrar-se 
 PerfilPerfil   Inicieu una sessió per veure els vostres missatges privatsInicieu una sessió per veure els vostres missatges privats   Iniciar SessióIniciar Sessió 

Versió / Versom / Version / Versión 6.71

 
Publicar un tema nou   Respondre al tema    Índex del Fòrum de SIMA sl -> JOBPRO: Actualitzacions / Actualizaçons / Actualizacions / Actualizaciones
Veure tema anterior :: Veure tema següent  
Autor Missatge
dgimeno
Site Admin


Registrat: 13 Oct 2003
Missatges: 24

MissatgePublicat: Dt Nov 22, 2011 6:32 pm    Assumpte: Versió / Versom / Version / Versión 6.71 Respondre citant

1/9/2011 GENERAL / GENERAU

 • Incorporades cerques SQL per nom, adreça, població, NIF i telèfon als manteniments de fitxers.
 • Incorporadas buscas SQL por nome, endereço, povoaçom, NIF e telefone nas manutençons de ficheiros.
 • Incorporades cèrques SQL per nòm, adreça, poblacion, NIF e telefon as mantenements de fichèrs.
 • Incorporadas búsquedas SQL por nombre, dirección, población, NIF y teléfono en los mantenimientos de ficheros.

15/9/2011 GENERAL / GENERAU

 • Afegida opció de llistats gestionats pel sistema Windows (opció W a F10).
 • Adicionada opçom de listados geridos pelo sistema Windows (opçom W em F10).
 • Hijuda opcion de listadi gestionadi peth sistèma Windows (opcion W a F10).
 • Añadida opción de listados gestionados por el sistema Windows (opción W en F10).

25/9/2011 GENERAL / GENERAU

 • Modificada opció de llistats per pantalla (opció P a F10) i presenta els resultats en una finestra de 80x50 en comptes del format antic de 80x25.
 • Modificada opçom de listados por pantalha (opçom P em F10) e apresenta os resultadots numha fiestra de 80x50 em lugar do formato antigo de 80x25.
 • Modificada opcion de listadi per pantalha (opcion P a F10) ei presenta es resultadi en una finestra de 80x50 en comptes del format antic de 80x25.
 • Modificada opció de llistats per pantalla (opció P a F10) i presenta els resultats en una finestra de 80x50 en comptes del format antic de 80x25.

7/10/2011 GENERAL / GENERAU

 • Afegida opció de llistats en format EPUB (opció E a F10).
  Nota: atès que el format EPUB no està encara implantat en ordinadors de sobretaula, provisionalment s'obtenen en format ZIP i cal canviar-los el nom abans de visualitzar-los en un llibre electrònic.
 • Adicionada opçom de listados em formato EPUB (opçom E em F10).
  Nota: dado que o formato EPUB nom está ainda implantado em computadores de secretária, provisionalmente obtenhem-se em formato ZIP e é precisso mudá-lhes o nome dantes de visualizá-los num livro electrónico.
 • Hijuda opcion de listadi en format EPUB (opcion E a F10).
  Nòta: atengut qu'eth format EPUB non ei encara implantat en ordenadors de taula, provisionalament s'obtien en format ZIP e cau cambiar-los eth nòm abans de visualizar-los en un libre electronic.
 • Añadida opción de listados en formato EPUB (opción E en F10).
  Nota: dado que el formato EPUB no está todavía implantado en ordenadores de sobremesa, provisionalmente se obtienen en formato ZIP y es necesario cambiarles el nombre antes de visualizarlos en un libro electrónico.

25/10/2011 GENERAL / GENERAU

 • Millorada la seguretat a Manteniment de textos i ara es grava una còpia provisional que evita que es perdi l'original si no es pot accedir al central.
 • Melhorada a seguridade em Manutençom de textos e agora grava-se umha cópia provisional que evita que perca-se o original se nom se pode aceder ao central.
 • Melhorada era seguretat a Mantenement de tèxtes e ara se graue ua còpia provisionau qu'evite que se pèrde er originau se non se pòt accedir ath centrau.
 • Mejorada la seguridad en Mantenimiento de textos y ahora se graba una copia provisional que evita que se pierda el original si no se puede acceder al central.

22/11/2011 VERTICAL / VERTICAU

 • Adaptat imprès model 347 segons nou format web de l'AEAT.
 • Adaptado impresso modelo 347 segundo novo formato web da AEAT.
 • Adaptat imprés modèu 347 segons nau format web dera AEAT.
 • Adaptado impreso modelo 347 según nuevo formato web de la AEAT.

10/12/2011 GENERAL / GENERAU

 • Afegida funció calendari amb Alt C.
 • Adicionada funçom calendário com Alt C.
 • Hijuda foncion calendari damb Alt C.
 • Añadida función calendario con Alt C.

30/12/2011 GENERAL / GENERAU

 • Afegit un avís quan la data d'abonament -a Traspàs de rebuts a diskette- o la de càrrec -a Traspàs de transferències a diskette- és o bé anterior o bé més de vint dies posterior a la corrent.
 • Adicionado um aviso quando a data de abono -em Traspasso de recibos a diskette- o la de cargo -em Traspasso de transferências a diskette- é ou bem anterior ou bem mais de vente dias posterior à corrente.
 • Hijut un avís quan era data d'abonatge -a Traspàs de recebuts a diskette- o era de cargue -a Traspàs de transferéncies a diskette- ei o ben anteriora o ben mès de vint dies posteriora ara corrent.
 • Añadido un aviso cuando la fecha de abono -en Traspaso de recibos a diskette- o la de cargo -en Traspaso de transferencias a diskette- es o bien anterior o bien más de veinte días posterior a la corriente.

3/1/2012 VERTICAL / VERTICAU

 • Corregida l'amplada del format de xecs a l'estipulada al CSB-2.
 • Corrigida a largura do formato de cheques à estipulada no CSB-2.
 • Corregida era amplada deth format de chècs ara estipulada ath CSB-2.
 • Corregida la anchura del formato de cheques a la estipulada en el CSB-2.

3/1/2012 HORITZONTAL / ORIZONTAU / HORIZONTAL

 • Corregida l'amplada del format de xecs a l'estipulada al CSB-2.
 • Corrigida a largura do formato de cheques à estipulada no CSB-2.
 • Corregida era amplada deth format de chècs ara estipulada ath CSB-2.
 • Corregida la anchura del formato de cheques a la estipulada en el CSB-2.

9/1/2012 HORITZONTAL / ORIZONTAU / HORIZONTAL

 • Corregida la generació del fitxer NRC del model 111.
 • Corrigida a geraçom do ficheiro NRC do modelo 111.
 • Corregida era generacion deth fichèr NRC deth modèu 111.
 • Corregida la generación del fichero NRC del modelo 111.

11/1/2012 VERTICAL / VERTICAU

 • Verificats els models 190 i 390 del 2011.
 • Verificados os modelos 190 e 390 do 2011.
 • Verificadi es modèus 190 e 390 deth 2011.
 • Verificados los modelos 190 y 390 de 2011.

11/1/2012 HORITZONTAL / ORIZONTAU / HORIZONTAL

 • Verificat el model 190 del 2011.
 • Verificado o modelo 190 do 2011.
 • Verificat eth modèu 190 deth 2011.
 • Verificado el modelo 190 de 2011.

11/1/2012 NÒMINES / NOMINES / NÓMINAS

 • Verificat el model 190 del 2011.
 • Verificado o modelo 190 do 2011.
 • Verificat eth modèu 190 deth 2011.
 • Verificado el modelo 190 de 2011.

26/1/2012 VERTICAL / VERTICAU

 • Corregit el nom del fitxer 190 d'Hisenda de Hxxxx a Pxxxx.
 • Corrigido o nome do ficheiro 190 de Fazenda de Hxxxx a Pxxxx.
 • Corregit eth nòm deth fichèr 190 d'Isènda de Hxxxx a Pxxxx.
 • Corregido el nombre del fichero 190 de Hacienda de Hxxxx a Pxxxx.

14/2/2012 NÒMINES / NÓMINAS

 • Incorporats nous contractes de foment de l'ocupació
 • Incorporados novos contratos de fomento do emprego.
 • Incorporadi naus contractes de foment dera aucupacion.
 • Incorporados nuevos contratos de fomento de la ocupación.

05/3/2012 GENERAL / GENERAU

 • Millorada la detecció d'unitats disponibles als processos de traspàs.
 • Melhorada a detecçom de unidades disponíveis nos processos de traspasso.
 • Melhorada era deteccion d'unitats disponibles as procèssi de traspàs.
 • Mejorada la detección de unidades disponibles en los procesos de traspaso.

07/3/2012 VERTICAL / VERTICAU

 • Corregides les incidències relatives als subtotals trimestrals al resum del model 347.
 • Corrigidas as incidências relativas aos subtotais trimestrais no resumo do modelo 347.
 • Corregides es incidéncies relatives as subtotaus trimestraus ath resumit deth modèu 347.
 • Corregidas las incidencias relativas a los subtotales trimestrales en el resumen del modelo 347.

20/4/2012 GENERAL / GENERAU

 • Incorporat procés d'actualització automàtica de taules (IPC, tipus impositius, bancs, etc); si s'activa la funció, el primer usuari amb accés general que obri el programa a partir de les 11.00 posarà en marxa la revisió, contactant internament amb els servidors de SIMA.
 • Incorporado processo de actualizaçom automática de tabeles (IPC, tipos impositivos, bancos, etc); se activa-se a funçom, o primeiro usuário com acesso general que abra o programa a partir das 11.00 porá em marcha a revisom, contactando internamente cos servidores de SIMA.
 • Incorporat procès d'actualizacion automatica de taules (IPC, tipes impositius, bancs, etc); se s'active era funcion, eth prumer usatger damb accès generau que obre eth programa a partir des 11.00 posarà en marcha era revision, contactant internament damb es servidors de SIMA.
 • Incorporado proceso de actualización automática de tables (IPC, tipos impositivos, bancos, etc); si se activa la función, el primer usuario con acceso general que abra el programa a partir de las 11.00 pondrá en marcha la revisión, contactando internamente con los servidores de SIMA.

10/5/2012 GENERAL / GENERAU

 • Millorada l'entrada de textos i, si es produeix qualsevol incidència en desar-lo, se'n fa una còpia de seguretat automàtica al disc local, que es recupera quan es torna a accedir a aquest text des del mateix ordinador.
 • Melhorada a entrada de textos e, se produz-se qualquer incidência ao guardá-lo, faz-se umha cópia de seguridade automática no disco local, que se recupera quando se volta a aceder a este texto desde o mesmo ordenador.
 • Melhorada era entrada de tèxtes e, se se produsís quinsevolh incidéncia en plegar-lo, se ne hè ua còpia de seguretat automatica ath disc locau, que se recupère quan se torne a accedir ad aguest tèxte des deth madeish ordenador.
 • Mejorada la entrada de textos y, si se produce cualquier incidencia al guardarlo, se hace una copia de seguridad automática en el disco local, que se recupera cuando se vuelve a acceder a este texto desde el mismo ordenador.

15/6/2012 GENERAL / GENERAU

 • Afegida contrasenya als textos; si se'n posa cap, els textos només es podran accedir a manteniment de textos i a emissió simple de textos.
 • Adicionada senha aos textos; se se pom alguma, os textos só se poderám aceder em manutençom de textos e em emissom simple de textos.
 • Hijuda contrasenha as tèxtes; se se ne posa cap es tèxtes sonque se poderàn accedir a mantenement de tèxtes e a emission simpla de tèxtes.
 • Añadida contraseña a los textos; si se pone alguna, los textos sólo se podrán acceder em mantenimiento de textos y en emisión simple de textos.
Tornar a dalt
Veure perfil de l'usuari Enviar missatge privat Enviar correu
Mostrar missatges d'anteriors:   
Publicar un tema nou   Respondre al tema    Índex del Fòrum de SIMA sl -> JOBPRO: Actualitzacions / Actualizaçons / Actualizacions / Actualizaciones Totes les hores són GMT
Pàgina 1 de 1

 
Canviar a:  
No podeu publicar nous temes en aquest fòrum
No podeu respondre a temes en aquest fòrum
No podeu editar els vostres missatges en aquest fòrum
No podeu esborrar els vostres missatges en aquest fòrum
No podeu votar a les enquestes en aquest fòrum
No podeu adjuntar arxius a aquest fòrum
No podeu descarregar-vos arxius d'aquest fòrum


Powered by phpBB 2.0.6 © 2001, 2002 phpBB Group
Traducció: David Gimeno i Ayuso