sima.cat SIMA sl
Productes JOB
 
 FAQFAQ   SearchSearch   MemberlistMemberlist   UsergroupsUsergroups   RegisterRegister 
 ProfileProfile   Log in to check your private messagesLog in to check your private messages   Log inLog in 

Versió / Versom / Version / Versión 6.60

 
Post new topic   Reply to topic    SIMA sl Forum Index -> JOBPRO: Actualitzacions / Actualizaçons / Actualizacions / Actualizaciones
View previous topic :: View next topic  
Author Message
dgimeno
Site Admin


Joined: 13 Oct 2003
Posts: 24

PostPosted: Wed Mar 14, 2007 7:40 pm    Post subject: Versió / Versom / Version / Versión 6.60 Reply with quote • GENERAL

  • Canviada tecla calculadora nova JobCalc a [Alt][Z]; es manté [Alt][X] per a la calculadora antiga.
  • Canviada la taula de bancs pel format nou (inclou el BIC).
  • Restringida validació NIF a valors correctes i canviat format de presentació.
  • Desapareix l'opció de pagar factures separades d'industrial.
  • A la fitxa d'industrials es demana percentatge de retenció a l'administrador sobre les comissions.
  • Afegit control d'entrada per ratolí. Els qui disposeu de sistema MS-DOS, heu de carregar el controlador MOUSE.COM versió 8.0 o superior; els qui teniu sistema Windows 3.1 o superior, heu de tenir desactivada l'opció d'edició ràpida; els qui teniu un sistema Linux, prego us poseu en contacte amb mi per veure com s'activa.

 • VERTICAL

  • Canviada longitud rebut duplicat a 22 línies (igual a 3" 4/6) en comptes de 24 línies (igual a 4") per a encabir-lo a 3 per pàgina normal.
  • Eliminat procés d'augment de rendes limitades.
  • Segregada taula de despeses en una per a vertical i una altra per a horitzontal.
  • Corregit el càrrec d'honoraris que es marcava sempre com a pendent d'IVA, àdhuc si al propietari no se li duia la gestió de les declaracions d'IVA.
  • Eliminada pregunta "retenible" a conceptes de rebut; des d'ara i en compliment de la modificació introduïda amb els pressupostos generals de l'Estat del 2005, s'aplica retenció sobre tots els conceptes subjectes a IVA.
  • Afegits idiomes català, gallec i castellà als conceptes de rebut i de despesa.
  • Afegida opció idioma a propietaris, partícips i departaments.
  • Afegits camps fax, sms i correu a propietaris, partícips i departaments.
  • Anul·lada opció de fer augments sense notificació i la comunicació de notificacions a rebuts.
  • Valida que les lletres de l'anagrama coincideixin amb el primer cognom.
  • Corregida opció anul·lació de liquidacions preparades per recuperar el número de factura, que es perdia sota determinades circumstàncies.
  • Canviat ordre d'emissió de les transferències de tal manera que apareguin per ordre de codi d'industrial, propietari i partícip i no de CCC, com fins ara.

 • HORITZONTAL

  • Canviada longitud rebut duplicat a 22 línies (igual a 3" 4/6) en comptes de 24 línies (igual a 4") per a encabir-lo a 3 per pàgina normal.
  • Segregada taula de despeses en una per a vertical i una altra per a horitzontal.
  • Afegits idiomes català, gallec i castellà als conceptes de rebut i de despesa.
  • Afegida opció idioma a finques.
  • Afegits camps fax, sms i correu a copropietaris.
  • Valida que el NIF de la comunitat no sigui de persona física.
  • Canviat ordre d'emissió de les transferències de tal manera que apareguin per ordre de codi d'industrial, propietari i partícip i no de CCC, com fins ara.

 • NÒMINES

  • Actualitzada taula de països segons reforma de l'ISO-3166.

 • EXPEDIENTS

  • Canviada longitud rebut duplicat a 22 línies (igual a 3" 4/6) en comptes de 24 línies (igual a 4") per a encabir-lo a 3 per pàgina normal.
  • Afegida opció idioma a clients.
  • Afegits camps fax, sms i correu a clients.
  • Afegida opció verificació a preparació de rebuts.

 • COMPTABILITAT

  • A entrades de caixa, validat que l'import de l'assentament no sigui zero.
  • Modificat procés d'esborrat de moviments tancats per evitar que s'esborrin si no hi ha tancament previ.
 • GERAL

  • Mudada tecla calculadora nova JobCalc a [Alt][Z]; mantem-se [Alt][X] para a calculadora antiga.
  • Mudada a tabela de bancos polo formato novo (inclui o BIC).
  • Restringida validaçom NIF a valores correctos e mudado formato de apresentaçom.
  • Desaparece a opçom de pagar facturas separadas de industrial.
  • Na ficha de industriais pide-se percentagem de retençom ao administrador sobre as comissons.
  • Adicionado control de entrada por ratom. Os quem disponham de sistema MS-DOS, devem carregar o controlador MOUSE.COM versom 8.0 ou superior; os quem tenham sistema Windows 3.1 ou superior, devem ter desactivada a opçom de ediçom rápida; os quem tenham um sistema Linux, rogo ponham-se em contacto com min para ver como se activa.

 • VERTICAL

  • Mudada longitude recibo duplicado a 22 linhas (igual a 3" 4/6) em contas de 24 linhas (igual a 4") para meté-lo em 3 por página normal.
  • Eliminado processo de aumento de rendas limitadas.
  • Segregada tabela de gastos em umha para vertical e umha outra para horizontal.
  • Corrigido o cargo de honorários que marcava-se sempre como pendente de IVA, incluso se ao proprietário nom se le levava a gestom das declaraçons de IVA.
  • Eliminada pregunta "retible" em conceitos de recibo; desde agora e em cumprimento da modificaçom introduzida cos pressupostos gerais do Estado do 2005, aplica-se retençom sobre todos os conceitos subjeitos a IVA.
  • Adicionados idiomas catalám, galego e castelhám aos conceitos de recibo e de gasto.
  • Adicionada opçom idioma em proprietários, partícipes e departamentos.
  • Adicionados campos fax, sms e correio em proprietários, partícipes e departamentos.
  • Anulada opçom de fazer aumentos sem notificaçom e a comunicaçom de notificaçons em recibos.
  • Valida que as letras do anagrama coincidam com o primeiro apelido.
  • Corrigida opçom anulaçom de liquidaçons preparadas para recuperar o número de factura, que perdia-se sob determinadas circunstâncias.
  • Mudado ordem de emissom das transferéncias de tal manera que apareçan por ordem de código de industrial, proprietário e partícipe e nom de CCC, como até agora.

 • HORIZONTAL

  • Mudada longitude recibo duplicado a 22 linhas (igual a 3" 4/6) em contas de 24 linhas (igual a 4") para meté-lo em 3 por página normal.
  • Segregada tabela de gastos em umha para vertical e umha outra para horizontal.
  • Adicionados idiomas catalám, galego e castelhám aos conceitos de recibo e de gasto.
  • Adicionada opçom idioma em prédios.
  • Adicionados campos fax, sms e correio em coproprietários.
  • Valida que o NIF da comunidade nom seja de pessoa física.
  • Mudado ordem de emissom das transferéncias de tal manera que apareçam por ordem de código de industrial, proprietário e partícipe e nom de CCC, como até agora.

 • NÓMINAS

  • Actualizada tabela de países segundo reforma do ISO-3166.

 • EXPEDIENTES

  • Mudada longitude recibo duplicado a 22 linhas (igual a 3" 4/6) em contas de 24 linhas (igual a 4") para meté-lo em 3 por página normal.
  • Adicionada opçom idioma em clientes.
  • Adicionados campos fax, sms e correio em clientes.
  • Adicionada opçom verificaçom em preparaçom de recibos.

 • CONTABILIDADE

  • Em entradas de caixa, validado que o importe do assento nom seja zero.
  • Modificado processo de borrado de movimentos pechados para evitar que se borrem se nom há peche prévio.
 • GENERAU

  • Cambiada tecla calculadora naua JobCalc a [Alt][Z]; se manten [Alt] [X] entara calculadora antica.
  • Cambiada era taula de bancs peth format nau (includís eth BIC).
  • Restringida validacion NIF a valors corrèctes e cambiat format de presentacion.
  • Despareish era opcion de pagar factures separades d'industriau.
  • A la fiche d'industriaus se demane percentatge de retenguda ar administrador sus es comissions.
  • Hijut contraròtle d'entrada per arrat. Es qui dispausatz de sistèma MS-DOS, auetz de cargar eth controtlador MOUSE.COM version 8.0 o superiora; es qui auetz sistèma Windows 3.1 o superior, auetz d'auer desactivada era opcion d'edicion rapida; es qui auetz un sistèma Linux, pregui vos metetz en contacte amb jo entà veir com s'activa.

 • VERTICAU

  • Cambiada longitud recebut duplicat a 22 linhes (igual a 3" 4/6) alloc de 24 linhes (igual a 4") entà encaishar-lo a 3 per pagina normau.
  • Eliminat procès d'aument de rendes limitades.
  • Segregada taula de despenes en ua entà verticau e ua auta entà orizontau.
  • Corregit eth cargue de onoraris que se mercaue tostemp coma arribent d'IVH, e mai s'a eth proprietari no'e li portaue era gestion des declaracions d'IVH.
  • Eliminada pregunta "retenible" a concèptes de recebut; des d'ara e en compliment dera modificacion introdusida damb es pressupòsti generaus der Estat deth 2005, s'aplique retenguda sus toti es concèptes subjèctes a IVH.
  • Hijudi idiòmes catalan, galhec e castelhan as concèptes de recebut e de despena.
  • Hijuda opcion idiòma a proprietaris, participaires e departaments.
  • Hijudi camps fax, sms e corrèu a proprietaris, participaires e departaments.
  • Anullada opcion de hèr auments sense notificacion e era comunicacion de notificacions a recebudi.
  • Valide qu'es letres der anagrama coïncidisquen damb eth prumèr cognòm.
  • Corregida opcion anullacion de liquidacions premanides entà recuperar eth numerò de factura, que se perdie jos determinades circonstàncies.
  • Cambiat orde d'emission des transferéncies de tau manèra qu'apareishen per orde de còdi d'industriau, proprietari e participaire e non de CCC, com fins ara.

 • ORIZONTAU

  • Cambiada longitud recebut duplicat a 22 linhes (igual a 3" 4/6) alloc de 24 linhes (igual a 4") entà encaishar-lo a 3 per pagina normau.
  • Segregada taula de despenes en ua entà verticau e ua auta entà orizontau.
  • Hijudi idiòmes catalan, galhec e castelhan as concèptes de recebut e de despena.
  • Hijuda opcion idiòma a finques.
  • Hijudi camps fax, sms e corrèu a coproprietaris.
  • Valide qu'eth NIF dera comunautat non sigue de persona fisica.
  • Cambiat orde d'emission des transferéncies de tau manèra qu'apareishen per orde de còdi d'industriau, proprietari e participaire e non de CCC, com fins ara.

 • NOMINES

  • Actualizada taula de païsi segontes reforma dera ISO-3166.

 • EXPEDIENTS

  • Cambiada longitud recebut duplicat a 22 linhes (igual a 3" 4/6) alloc de 24 linhes (igual a 4") entà encaishar-lo a 3 per pagina normau.
  • Hijuda opcion idiòma a clients.
  • Hijudi camps fax, sms e corrèu a clients.
  • Hijuda opcion verificacion a preparacion de recebudi.

 • COMPTABILITAT

  • A entrades de caisha, validat qu'er impòrt der assentament non sigue zèro.
  • Modificat procès d'esborrat de movements barradi entà evitar que s'esborren se non i a barrament prealable.
 • GENERAL

  • Cambiada tecla calculadora nueva JobCalc a [Alt][Z]; se mantiene [Alt][X] para la calculadora antigua.
  • Cambiada la tabla de bancos por el formato nuevo (incluye el BIC).
  • Restringida validación NIF a valores correctos y cambiado formato de presentación.
  • Desaparece la opción de pagar facturas separadas de industrial.
  • En la ficha de industriales se pide porcentaje de retención al administrador sobre las comisiones.
  • Añadido control de entrada por ratón. Los quien disponen de sistema MS-DOS, deben cargar el controlador MOUSE.COM versión 8.0 o superior; los quien tengan sistema Windows 3.1 o superior, deben tener desactivada la opción d'edición rápida; los quienes tengan un sistema Linux, ruego se pongan en contacto conmigo para ver como se activa.

 • VERTICAL

  • Cambiada longitud recibo duplicado a 22 líneas (igual a 3" 4/6) en cuentas de 24 líneas (igual a 4") para enajarlo a 3 por página normal.
  • Eliminado proceso de aumento de rentas limitadas.
  • Segregada tabla de gastos en una para vertical y una otra para horizontal.
  • Corregido el cargo de honorarios que se marcaba siempre como pendiente de IVA, incluso si al propietario no se le llevaba la gestión de las declaraciones de IVA.
  • Eliminada pregunta "retenible" en conceptos de recibo; desde ahora y en cumplimiento de la modificación introducida con los presupuestos generales del Estado del 2005, se aplica retención sobre todos los conceptos sujectos a IVA.
  • Añadidos idiomas catalá, gallego y castellano a los conceptos de recibo y de gasto.
  • Añadida opción idioma en propietarios, partícipes y departamentos.
  • Añadidos campos fax, sms y correo en propietarios, partícipes y departamentos.
  • Anulada opción de hacer aumentos sin notificación y la comunicación de notificaciones en recibos.
  • Valida que las letras del anagrama coincidan con el primer apellido.
  • Corregida opción anulación de liquidaciones preparadas para recuperar el número de factura, que se perdía bajo determinadas circumstancias.
  • Cambiado orden de emisión de las transferencias de tal manera que aparezcan por orden de código de industrial, propietario y partícipe y no de CCC, como hasta ahora.

 • HORIZONTAL

  • Cambiada longitud recibo duplicado a 22 líneas (igual a 3" 4/6) en cuentas de 24 líneas (igual a 4") para encajarlo a 3 por página normal.
  • Segregada tabla de gastos en una para vertical y una otra para horizontal.
  • Añadidos idiomas catalá, gallego y castellano a los conceptos de recibo y de gasto.
  • Añadida opción idioma en fincas.
  • Añadidos campos fax, sms y correo en copropietarios.
  • Valida que el NIF de la comunidad no sea de persona física.
  • Cambiado orden de emisión de las transferencias de tal manera que aparezcan por orden de código de industrial, propietario y partícipe y no de CCC, como hasta ahora.

 • NÓMINAS

  • Actualizada tabla de paises según reforma del ISO-3166.

 • EXPEDIENTES

  • Cambiada longitud recibo duplicado a 22 líneas (igual a 3" 4/6) en cuentas de 24 líneas (igual a 4") para encajarlo a 3 por página normal.
  • Añadida opción idioma en clientes.
  • Añadidos campos fax, sms y correo en clientes.
  • Añadida opción verificación en preparación de recibos.

 • CONTABILIDAD

  • En entradas de caja, validado que el importe del asiento no sea cero.
  • Modificado proceso de borrado de movimientos cerrados para evitar que se borren si no hay cierre previo.

Back to top
View user's profile Send private message Send e-mail
Display posts from previous:   
Post new topic   Reply to topic    SIMA sl Forum Index -> JOBPRO: Actualitzacions / Actualizaçons / Actualizacions / Actualizaciones All times are GMT
Page 1 of 1

 
Jump to:  
You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum
You cannot attach files in this forum
You cannot download files in this forum


Powered by phpBB 2.0.6 © 2001, 2002 phpBB Group